Author Archives: 李 懷慈

醞釀愛情

在vuvu曲折的歌聲

我聽到了一段愛情

在vuvu滄桑的嗓音

我感受到了一份情

在vuvu溫熱的淚水

我知道,那是她的堅貞不移

 

酒醉的人舉起酒杯,笑裡全是淚

小米酒熱辣的滋味,灼傷了她的心

又甜又酸,那是 開始和結束 的滋味

心裡碎念,她的情郎在天邊